Pallet Nhựa kT 1200 x 800 x 120mm

 Phúc đáp Phúc đáp
Tác giả
  Chủ đề Tìm kiếm Tìm kiếm Chủ đề  Lựa chọn cho Chủ đề Lựa chọn cho Chủ đề
hanatc89 Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 04/05/2023
Khu vực: Hồ Chí Minh
Tình trạng: Offline
Điểm: 58
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn hanatc89 Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Chủ đề: Pallet Nhựa kT 1200 x 800 x 120mm
    Ngày đăng: 18/11/2023 lúc 12:15pm

Pallet Nhựa kT 1200 x 800 x 120mm
- Mặt lưới, lọai 1 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng tay và máy, đan 3 thanh theo chiều dài 1200mm.

- Kích thước: 1200*800*120mm

- Tải trọng động: 1000kg

- Tải trọng tĩnh: 3000kg

https://www.google.com/?q=http://palletnhua.com/&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw3Pa1iS6fN6EPz5j4CC-Q3A - pallet nhua

 

https://www.google.com/?q=http://palletnhua.com/pallet-nhua-xuat-khau&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw1373UTxa26hfO4lOWw_XEv - Pallet nhựa ,  https://www.google.com/?q=http://palletnhua.com/pallet-nhua-xuat-khau&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw1373UTxa26hfO4lOWw_XEv - palletnhua ,  https://www.google.com/?q=http://palletnhua.com/pallet-nhua-xuat-khau&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw1373UTxa26hfO4lOWw_XEv - pallet nhua ,  https://www.google.com/?q=http://palletnhua.com/pallet-nhua-xuat-khau&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw1373UTxa26hfO4lOWw_XEv - pallet kê hàng,  https://www.google.com/?q=http://palletnhua.com/pallet-nhua-xuat-khau&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw1373UTxa26hfO4lOWw_XEv - pallet lót kho,  https://www.google.com/?q=http://palletnhua.com/pallet-nhua-xuat-khau&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw1373UTxa26hfO4lOWw_XEv - pallet.., |  https://www.google.com/?q=http://congnghiepxanh.com/pallet-nhua&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw3a4Cx4wMLHqReRfjQQVKH0 - pallet nhua |  https://www.google.com/?q=http://congnghiepxanh.com/pallet-nhua&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw3a4Cx4wMLHqReRfjQQVKH0 - balet nhua |  https://www.google.com/?q=http://congnghiepxanh.com/pallet-nhua&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw3a4Cx4wMLHqReRfjQQVKH0 - pallet nhựa|  https://www.google.com/?q=http://congnghiepxanh.com/pallet-nhua/pallet-nhua-kich-co-lon&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw0zd2gLTjoo0_TCz_gBkPfg - pallet nhựa khổ lớn |  https://www.google.com/?q=http://congnghiepxanh.com/pallet-nhua/pallet-nhua-xuat-khau&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw0ne3JsJXQN81a_rEln5jnW - pallet nhựa giá rẻ | |  https://www.google.com/?q=http://congnghiepxanh.com/thung-nhua/ke-dung-cu&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw3LWkV_a-StH6zqjk_joiRL - khay phụ tùng |  https://www.google.com/?q=http://congnghiepxanh.com/thung-nhua/ke-dung-cu&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw3LWkV_a-StH6zqjk_joiRL - kệ dụng cụ . https://www.google.com/?q=http://palletnhua.com/pallet-nhua-1100-1100mm&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw36O2sUFCHuclY1C6rbG1Q0 - 1100x1100x125 mm,  https://www.google.com/?q=http://palletnhua.com/pallet-nhua-1200-1000mm&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw303VAEKd6DkSsqgoumEEaP - 1200x1000x120 mm ,  https://www.google.com/?q=http://palletnhua.com/pallet-nhua-kich-thuoc-nho&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw2PpyUpw_2BYLuwrTcCl3Vz - 1000x1000x120 mm ,  https://www.google.com/?q=http://palletnhua.com/pallet-nhua-1000x600x100mm-pl04ls&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw3eMErEyMAfC0JUmiGtAFZh - 600x1000x100 mm

Công ty TNHH SX Việt Xanh


ZALO: 098 398 0015 – Ms.Hồng


Tel:028-3961.0640 - FAX: 028-3961.0630


Địa chỉ: 108 Liên khu 10-11, phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh


Email:  mailto:greco@congnghiepvietxanh.com.vn - greco@congnghiepvietxanh.com.vn
Website:  https://www.google.com/?q=http://palletnhua.com/&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw3Pa1iS6fN6EPz5j4CC-Q3A - http://palletnhua.com
Blog:  https://www.google.com/?q=http://palletnhuakehang.blogspot.com/&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw1D6K8444Uv1CcRzO9nYP81 - http://palletnhuakehang.blogspot.com/
Youtube:  https://www.google.com/?q=https://www.youtube.com/channel/UCnJys6aYYcCfj5V9IaRdwhg&source=gmail-&ust=1700370451459000&usg=AOvVaw1I1n2Ng0IwSGaEAabtFnQt - https://www.youtube.com/channel/UCnJys6aYYcCfj5V9IaRdwhg
Google+:  https://www.google.com/?q=https://plus.google.com/u/0/%2B%25C4%2590%25E1%25BB%25A9cH%25E1%25BB%2593ngAnhNguy%25E1%25BB%2585n&source=gmail-&ust=1700370451460000&usg=AOvVaw1y3h92EGmtBzTzPER852pB - https://plus.google.com/u/0/+ĐứcHồngAnhNguyễn
Facebook:  https://www.google.com/?q=https://www.facebook.com/175816986213601/&source=gmail-&ust=1700370451460000&usg=AOvVaw1ssiRw6CcIBQaVx52nw5j4 - https://www.facebook.com/175816986213601/

Quay lên trên
 Phúc đáp Phúc đáp
  Chia sẻ Chủ đề   

Chuyển đến Chuyên mục Quyền tại Chuyên mục Xem...


Trang này được tạo ra trong 0.094 giây.