Mua hộ chó - Tặng gà Mái

 Phúc đáp Phúc đáp
Tác giả
  Chủ đề Tìm kiếm Tìm kiếm Chủ đề  Lựa chọn cho Chủ đề Lựa chọn cho Chủ đề
@nh Vũ Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 02/12/2013
Khu vực: Tp Nha Trang
Tình trạng: Offline
Điểm: 6948
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn @nh Vũ Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Chủ đề: Mua hộ chó - Tặng gà Mái
    Ngày đăng: 01/10/2019 lúc 7:12am
Mình định mua 1 đôi chó Pitbul ở Trúc Sơn - Hà nội, đi qua Hà Đông khoảng 7km.
Họ không ship và mình đã thống nhất giá rồi.
Vậy bạn nào bớt chút tgian mua giúp và ship hộ mình sẽ hậu tạ tặng 1con gà mái giống tốt theo yêu cầu. Gà mái có thể từ hơn 1kg đến vài tuổi tùy dòng, màu mã lông...
ĐT của mình là 0986202086 ưu tiên ae quen biết.
Vì khá gấp và chủ bán chó không ship nên mình mới nhờ dd kiểu này ae thông cảm nhé, ai có thiện ý thì nt mình alo lại.
Thanks ae đã ủng hộ.


Người sửa: @nh Vũ - 01/10/2019 lúc 4:41pm
Nhất tướng - Nhị tông - Tam lông - Tứ vảy
Quay lên trên
Gacon1x3 Xem...
Thiếu niên
Thiếu niên
Hình đại diện

Gia nhập: 27/10/2016
Khu vực: Ha Noi
Tình trạng: Offline
Điểm: 1068
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn Gacon1x3 Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 01/10/2019 lúc 8:51am

Em mà rảnh thì giúp bác ngay, không cần công xá. Chuyển ae đọc bài sau vậy Big hug

Quay lên trên
đào anh khoa Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 29/07/2019
Khu vực: thái bình
Tình trạng: Offline
Điểm: 8
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn đào anh khoa Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 01/10/2019 lúc 11:18am
mua hẳn đôi hả chú

Quay lên trên
@nh Vũ Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 02/12/2013
Khu vực: Tp Nha Trang
Tình trạng: Offline
Điểm: 6948
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn @nh Vũ Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 01/10/2019 lúc 4:21pm
Cảm ơn ae đã có tấm lòng...
Chỗ bán chó nó ngược đường nên khó xử quá.


Ban đầu được viết bởi Gacon1x3 Gacon1x3 viết:<p ="Msonormal">Em mà rảnh thì giúp bác ngay, không cần công xá. Chuyển ae đọc
bài sau vậy Big hug<!--if gte mso 9>
<w:Word>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:Trackatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfInvalid>false</w:SaveIfInvalid>
<w:IgnoreMixed>false</w:IgnoreMixed>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DonotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplex>X-NONE</w:LidThemeComplex>
<w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndark/>
   <w:DontVertAlignCellWithSp/>
   <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w:DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m:dispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m:defJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:Word>
<!--><!--if gte mso 9>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"    Defxemi="true" DefQat="false" DefPriority="99"    LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="ing 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" Qat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException

<!-->

Nhất tướng - Nhị tông - Tam lông - Tứ vảy
Quay lên trên
@nh Vũ Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 02/12/2013
Khu vực: Tp Nha Trang
Tình trạng: Offline
Điểm: 6948
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn @nh Vũ Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 01/10/2019 lúc 4:23pm
Nhà họ nuôi vui nên bán rẻ mua 1 đôi chia sẻ ae ở đây cho vui và luôn 1 công vận chuyển...Ban đầu được viết bởi đào anh khoa đào anh khoa viết:

mua hẳn đôi hả chú

Nhất tướng - Nhị tông - Tam lông - Tứ vảy
Quay lên trên
@nh Vũ Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 02/12/2013
Khu vực: Tp Nha Trang
Tình trạng: Offline
Điểm: 6948
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn @nh Vũ Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 01/10/2019 lúc 4:25pm
Bác nào nhiệt tình em tặng luôn 1 cặp mái
Nhất tướng - Nhị tông - Tam lông - Tứ vảy
Quay lên trên
Gacon1x3 Xem...
Thiếu niên
Thiếu niên
Hình đại diện

Gia nhập: 27/10/2016
Khu vực: Ha Noi
Tình trạng: Offline
Điểm: 1068
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn Gacon1x3 Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 01/10/2019 lúc 4:33pm

Chả nhẽ chạy bộ lên chợ Bưởi mua 1 cặp Pit tặng bác Vũ cho rực rỡ? Big grin

Quay lên trên
@nh Vũ Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 02/12/2013
Khu vực: Tp Nha Trang
Tình trạng: Offline
Điểm: 6948
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn @nh Vũ Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 01/10/2019 lúc 4:46pm
Thực ra mình mua cho con gái nhỏ, nó thích chó, mà 2con này giá rẻ vì khả năng cũng không phải loại chuẩn pitbul hàng tuyển...Tuy nhiên mình cũng k quan trọng lắm, chỉ cần ưng mắt thôi. Về huấn luyện cho 2con nó trông gà...kk...mất suốt vì đi làm

Chứ bác ra chợ Bưởi nó làm vài củ thì mình chịu...


Nhất tướng - Nhị tông - Tam lông - Tứ vảy
Quay lên trên
đào anh khoa Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 29/07/2019
Khu vực: thái bình
Tình trạng: Offline
Điểm: 8
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn đào anh khoa Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 01/10/2019 lúc 6:28pm
Tặng châu đi, cháu bắt hộ cho
Quay lên trên
@nh Vũ Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 02/12/2013
Khu vực: Tp Nha Trang
Tình trạng: Offline
Điểm: 6948
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn @nh Vũ Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 02/10/2019 lúc 7:45am
Ban đầu được viết bởi đào anh khoa đào anh khoa viết:

Tặng châu đi, cháu bắt hộ cho


Sư kê gà đầy mấy vườn hàng hét ta đồi rồi còn tặng tủng gì chơi còn chả hết kìa
Nhất tướng - Nhị tông - Tam lông - Tứ vảy
Quay lên trên
vannhatqt Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 12/01/2017
Khu vực: miền trung
Tình trạng: Offline
Điểm: 16
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn vannhatqt Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 03/10/2019 lúc 12:00pm
Đã ai lấy giúp chưa bác, Ko e nhờ người giúp cho
Quay lên trên
 Phúc đáp Phúc đáp
  Chia sẻ Chủ đề   

Chuyển đến Chuyên mục Quyền tại Chuyên mục Xem...


Trang này được tạo ra trong 0.141 giây.