Trợ giúp của Diễn đàn


Chọn trợ giúp theo chủ đề
Đăng ký và Đăng nhập vào Diễn đàn
Tại sao tôi không thể đăng nhập được?
Tôi có cần đăng ký không?
Quên mật khẩu
Trước đây tôi đã đăng ký nhưng không thể đăng nhập được

Tùy biên người dùng và Cài đặt Diễn đàn
Làm sao để tôi có thể thay đổi cài đặt trong diễn đàn?
Giờ và Ngày tháng của Diễn đàn không giống giờ địa phương
Cấp bậc của tôi cho thấy điều gì?
Tôi có thể thay đổi cấp bậc không?
Trình duyệt nào tôi có thể sử dụng để vào Diễn đàn?

Vấn đề gặp phải khi đăng bài
Làm sao để tôi đăng được bài trên diễn đàn?
Làm sao để tôi xóa được bài viết?
Làm sao để sửa bài viết?
Làm sao để thêm chữ ký vào cuối bài viết?
Làm sao để tôi có thể tạo Phiếu thăm dò?
Tại sao tôi không thể nhìn thấy một diễn đàn nào đó?
Bài viết của tôi không hiển thị, nó bị 'Ẩn' hay 'Chờ phê duyệt'
Lỗi gặp phải với Bảng soạn thảo Rich Text (WYSIWYG)

Định dạng bài viết
BBCodes là gì?
Tôi có thể sử dụng HTML không?
Biểu tượng biểu cảm là gì (Smilies)
Tôi có thể đăng ảnh?
Chủ để bị đóng là gì?

Nhóm thành viên
Quản trị Diễn đàn nghĩa là gì?
Quản lý Chuyên mục nghĩa là gì?
Nhóm thành viên nghĩa là gì?

Mật thư
Mật thư (PM) nghĩa là gì?
Tôi không thể gửi mật thư
Tôi không thể gửi được mật thư cho một số thành viên
Làm sao để tôi chặn không cho thành viên khác gửi mật thư

RSS Feeds
RSS Feed là gì?
Làm sao để tôi Đăng ký sử dụng RSS Feeds của Diễn đàn?

Hệ thống lịch
Hệ thống lịch là gì?
Làm sao để tôi tạo lịch sự kiện?


Đăng ký và Đăng nhập vào Diễn đàn
Tại sao tôi không thể đăng nhập được?
Để đăng nhập vào Diễn đàn, bạn nhất thiết phải sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu đã đăng ký với Diễn đàn từ trước. Nếu bạn đã đăng ký mà vẫn không thể vào được, trước tiên hãy kiểm tra lại xem trình duyệt đã cho phép cookies làm việc hay chưa, tiếp theo, nếu có đặt chế độ bảo mật, bạn cần thêm website này vào danh sách các website tin tưởng (trusted sites). Nếu bạn bị treo nick thì bạn cũng không thể vào được, trong trường hợp này, hãy liên hệ với Quản trị Diễn đàn.
Quay lên trên

Tôi có cần đăng ký không?
Bạn có thể không cần đăng ký để đăng bài, tùy theo Quản trị Diễn đàn có cho phép Người chưa đăng ký viết bài hay không. Tuy nhiên, nếu đăng ký bạn sẽ sử dụng được nhiều tính năng hơn. Chỉ mất vài phút để đăng ký, do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký để sử dụng cho thuận tiện.
Quay lên trên

Quên mật khẩu
Nếu bạn quên mật khẩu thì cũng không có gì phải lo. Dù mật khẩu không thể lấy lại (do mã hóa một chiều) nhưng có thể đặt lại được. Để đặt lại mật khẩu, hãy bấm vào nút Đăng nhập ở cuối cùng của trang Đăng nhập, bạn sẽ thấy liên kết đến trang Quên mật khẩu để gửi yêu cầu đặt lại mật khẩu mới và thông báo cho bạn qua email. Nếu lựa chọn này không được Quản trị Diễn đàn kích hoạt hoặc bạn không đăng ký địa chỉ email đúng trong hồ sơ, lúc đó bạn cần liên hệ với Quản trị Diễn đàn hoặc Quản lý chuyên mục để nhờ họ đặt lại mật khẩu mới cho bạn.
Quay lên trên

Trước đây tôi đã đăng ký nhưng không thể đăng nhập được
Có thể là bạn đã không viết bài trong một khoảng thời gian nhất định hoặc chưa bao giờ viết bài. Thông thường, Quản trị Diễn đàn sẽ định kỳ xóa bỏ những thành viên không hoạt động để tiết kiệm tài nguyên của Diễn đàn, bao gồm nhưng không giới hạn ở dung lượng cơ sở dữ liệu, tốc độ làm việc, tên thành viên....
Quay lên trên

Tùy biên người dùng và Cài đặt Diễn đàn
Làm sao để tôi có thể thay đổi cài đặt trong diễn đàn?
Bạn có thể thay đổi cài đặt diễn đàn, thông tin hồ sơ, thông tin đăng ký chi tiết.v.v. bất kỳ lúc nào thông qua Bảng Điều khiển khi bạn đăng nhập vào Diễn đàn. Bạn có thể kiểm soát ở nhiều khía cạnh cũng như nhiều tính năng khác nhau thông qua Bảng Điều khiển này.
Quay lên trên

Giờ và Ngày tháng của Diễn đàn không giống giờ địa phương
Giờ của Diễn đàn do Quản trị Diễn đàn đặt. Để thay đổi theo giờ của địa phương, rất đơn giản, bạn vào mục 'Tùy biến' ở trong Bảng Điều khiển và đặt lại/điều chỉnh lại cho đúng với giờ của địa phương bạn. Tùy theo khu vực, có thể bạn phải cập nhật lại giờ theo mùa theo quy định của địa phương (nếu có).
Quay lên trên

Cấp bậc của tôi cho thấy điều gì?
Cấp bậc trong Diễn đàn cho thấy bạn thuộc nhóm thành viên nào, đơn giản để xác định bạn là ai và bạn có những quyền gì trong diễn đàn. Ví dụ, Quản trị Diễn đàn và Quản lý Chuyên mục thường có cấp bậc đặc biệt. Tùy thuộc vào cài đặt của diễn đàn, bạn có thể sự dụng các tính năng khác nhau, phụ thuộc vào cấp bậc.
Quay lên trên

Tôi có thể thay đổi cấp bậc không?
Thông thường thì bạn không thể thay đổi, tuy nhiên, nếu Quản trị Diễn đàn thiết lập hệ thống cấp bậc theo bậc thang, khi đó bạn có thể tự động được tăng cấp bậc nếu bạn có đủ số lượng bài viết nhất định.
Quay lên trên

Trình duyệt nào tôi có thể sử dụng để vào Diễn đàn?
Diễn đàn có thể được sử dụng với hầu hết các trình duyệt web có hỗ trợ XHTML và JavaScript. Để sử dụng được hết các tính năng, bạn nên sử dụng Internet Explorer 7+, Firefox, Opera 9+ và Netscape 9+. Safari và các phiên bản Internet Explorer 7 vẫn sẽ chạy nhưng một số chức năng sẽ giảm đi.
Quay lên trên

Vấn đề gặp phải khi đăng bài
Làm sao để tôi đăng được bài trên diễn đàn?
Để viết bài trên diễn đàn, hãy nhắp chuột vào các nút phù hợp có trên màn hình. Tùy theo Quản trị Diễn đàn thiết lập như thế nào, bạn có thể viết bài ngay hoặc phải đăng nhập mới viết được bài. Để biết bạn có những quyền gì tại mỗi Diễn đàn, hãy xem 'Quyền tại Diễn đàn' ở góc dưới bên phải của màn hình khi xem Chủ đề.
Quay lên trên

Làm sao để tôi xóa được bài viết?
Bạn chỉ có thể xóa được bài viết của chính mình nếu Quản trị Diễn đàn cho phép làm vậy, trừ khi bạn là Quản lý Chuyên mục hoặc Quản trị Diễn đàn. Khi một ai đó đã trả lời bài viết của bạn, lúc đó bạn không thể xóa được bài viết của mình nữa.
Quay lên trên

Làm sao để sửa bài viết?
Bạn chỉ có thể sửa được bài viết của chính mình nếu Quản trị Diễn đàn cho phép làm vậy, trừ khi bạn là Quản lý Chuyên mục hoặc Quản trị Diễn đàn. Tùy theo Diễn đàn quy định thế nào, tên của người sửa và thời gian sửa bài viết sẽ hiện ra ở cuối bài viết bị sửa.
Quay lên trên

Làm sao để thêm chữ ký vào cuối bài viết?
Nếu Quản trị Diễn đàn cho phép, bạn có thể sử dụng chữ ký ở cuối mỗi bài viết. Để có chữ ký, bạn phải tạo chữ ký ở mục 'Thông tin Hồ sơ' thông qua Bảng Điều khiển. Khi làm xong, bạn có thể đính chữ ký vào cuối bài viết bằng cách đánh dấu vào ô 'Hiện chữ ký' ở cuối bảng soạn thảo.
Quay lên trên

Làm sao để tôi có thể tạo Phiếu thăm dò?
Nếu bạn được cấp quyền tạo Phiếu thăm dò, lúc đó bạn sẽ thấy nút 'Thăm dò +' trên màn hình, lúc đó bạn có thể tạo Phiếu thăm dò mới. Khi tạo phiếu thăm dò, bạn cần tạo Câu hỏi thăm dò và ít nhất 2 phương án trả lời cho mỗi phiếu thăm dò. Bạn có thể đặt trước và cho phép trả lời 1 lần hoặc nhiều lần đối với mỗi người dùng.
Quay lên trên

Tại sao tôi không thể nhìn thấy một diễn đàn nào đó?
Một số diễn đàn được lập riêng cho một số thành viên hoặc nhóm thành viên nhất định. Để xem, đọc, viết bài.v.v. trên đó, trước hết bạn cần được Quản lý Diễn đàn hoặc/và Quản trị Diễn đàn cấp quyền.
Quay lên trên

Bài viết của tôi không hiển thị, nó bị 'Ẩn' hay 'Chờ phê duyệt'
Điều này có nghĩa là bạn đã đăng bài trên Diễn đàn cần có sự kiểm duyệt của Quản lý Chuyên mục hoặc/và Quản trị Diễn đàn trước khi được phép cho thành viên khác xem hoặc đưa ra công chúng. Những bài viết này vẫn cho phép tác giả của nó sửa hoặc xóa trong thời gian chờ.
Quay lên trên

Lỗi gặp phải với Bảng soạn thảo Rich Text (WYSIWYG)
Nếu bạn dùng Internet Explorer 5+ (chỉ có trong Windows), Firefox, Opera 9+, hoặc Netscape 7+ và Quản trị Diễn đàn kích hoạt Bảng soạn thảo Rich Text, lúc đó bạn mới sử dụng được Bảng soạn thảo Rich Text (WYSIWYG). Nếu bạn thấy rằng mình đang gặp vấn đề với Bảng soạn thảo Rich Text, bạn hoàn toàn có thể vô hiệu hóa bằng cách tắt chức năng này trong Hồ sơ của mình.
Quay lên trên

Định dạng bài viết
BBCodes là gì?
BBcodes của Diễn đàn cho phép bạn định dạng bài viết trên diễn đàn. BBcodes tương đối giống với HTML, ngoại trừ các thẻ được đặt trong dấu ngoặc vuông, [ và ], thay vì là < và >. Bạn cũng có thể vô hiệu hóa BBcodes khi viết bài. Bấm vào đâu để xem các BBcodes được diễn đàn hỗ trợ.
Quay lên trên

Tôi có thể sử dụng HTML không?
HTML không thể sử dụng khi viết bài để ngăn chặn tác hại gây ra do một số mã độc, làm hỏng định dạng hoặc bố cục của Diễn đàn.
Quay lên trên

Biểu tượng biểu cảm là gì (Smilies)
Biểu tượng biểu cảm hoặc biểu tượng cười là một số hình ảnh đồ họa nhỏ dùng để diễn tả/thể hiện cảm nhận hoặc tình cảm của người viết. Nếu Quản trị Diễn đàn cho phép, bạn sẽ thấy một số biểu tượng biểu cảm ở bên trái Bảng soạn thảo. Để chèn một biểu tượng vào bài viết, đơn giản là bấm chuột vào biểu tượng bạn muốn, nó sẽ được chèn vào chỗ bạn muốn trong bài viết.
Quay lên trên

Tôi có thể đăng ảnh?
Ảnh có thể được chèn vào bài viết nếu Quản trị Diễn đàn cho phép tải ảnh lên máy chủ. Tuy nhiên, nếu việc tải ảnh lên máy chủ không được phép, bạn vẫn có thể chèn ảnh bằng cách tải chúng lên một website nào đó rồi chèn đường link vào trong bài viết bằng cách sử dụng BBCodes.
Ví dụ, [IMG]http://www.website.com/my-picture.jpg[/IMG].
Quay lên trên

Chủ để bị đóng là gì?
Chủ đề bị đóng là chủ đề được Quản lý Chuyên mục hoặc Quản trị Diễn đàn cho rằng cần phải đóng vì lý do nào đó. Khi chủ đề đã bị đóng, bạn không thể đăng bài hoặc trả lời bài viết được nữa.
Quay lên trên

Nhóm thành viên
Quản trị Diễn đàn nghĩa là gì?
Quản trị Diễn đàn là người có quyền cao nhất trong việc kiểm soát Diễn đàn. Họ có quyền bật hoặc tắt một tính năng nào đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc như tạo/chuyển/xóa/khóa thành viên, nhóm thành viên, chủ đề, chuyên mục/diễn đàn....
Quay lên trên

Quản lý Chuyên mục nghĩa là gì?
Quản lý Chuyên mục là những cá nhân hoặc nhóm những thành viên được phân công để trông nom diễn đàn hoạt động hàng ngày. Họ có quyền sửa, xóa, chuyển, đóng, mở các chủ đề và bài viết trong các diễn đàn họ được phân công. Quản lý chuyên mục thông thường sẽ ngăn chặn những bài viết hoặc/và người đăng bài viết trái với các quy định của diễn đàn.
Quay lên trên

Nhóm thành viên nghĩa là gì?
Nhóm người dùng là cách để phân nhóm các thành viên. Mỗi người dùng là thành viên của một nhóm người dùng. Mỗi nhóm người dùng có thể dược cấp một số quyền nhất định.
Quay lên trên

Mật thư
Mật thư (PM) nghĩa là gì?
Nếu Quản trị Diễn đàn kích hoạt tính năng Mật thư thì bạn có thể sử dụng tính năng này để liên lạc với các thành viên khác của diễn đàn. Hệ thống này làm việc rất giống với hệ thống email nhưng chỉ trong phạm vi diễn đàn.
Quay lên trên

Tôi không thể gửi mật thư
Có một số lý do dẫn đến việc này, ví dụ: chưa đăng nhập, chưa đăng ký hoặc Quản trị Diễn đàn đã tắt chức năng này.
Quay lên trên

Tôi không thể gửi được mật thư cho một số thành viên
Việc này có thể có do người mà bạn muốn gửi mật thư đã khóa bạn, không cho bạn gửi đến hoặc Hộp thư đến của người đó bị đầy hay số lượng mật thư bạn gửi đi quá nhiều so với quy định để tránh spam hệ thống.
Quay lên trên

Làm sao để tôi chặn không cho thành viên khác gửi mật thư
Nếu bạn nhận được những mật thư không mong đợi từ một hoặc một số thành viên nào đó, bạn có thể khóa lại. Để làm việc này, bạn vào Mật thư rồi vào Danh sách Bạn bè để thực hiện.
Quay lên trên

RSS Feeds
RSS Feed là gì?
RSS viết tắt của Really Simple Syndication, là một công nghệ sử dụng XML để cho phép một website nào đó cung cấp nội dung website. Nếu Quản trị Diễn đàn kích hoạt chức năng này, bạn có thể đăng ký sử dụng bất kỳ RSS nào có trong diễn đàn để cập nhật các bài viết hoặc lịch sự kiện.
Quay lên trên

Làm sao để tôi Đăng ký sử dụng RSS Feeds của Diễn đàn?
Có rất nhiều cách để đăng ký RSS một khi Quản trị Diễn đàn đã bật lên. Bạn có thể sử dụng Trình duyệt Web có hỗ trợ Live RSS Bookmarks (Firefox, IE7, Safari, Opera), sử dụng Hệ thống đọc tin RSS News Reader, sử dụng Windows Vista sidebar, cài chương trình đọc tin RSS trên máy tính hoặc sử dụng chương trình duyệt email có hỗ trợ RSS như Mozilla Thunderbird, Microsoft Exchange/OutLook v.v.v.
Quay lên trên

Hệ thống lịch
Hệ thống lịch là gì?
Hệ thống lịch là hệ thống lịch của riêng Diễn đàn, giống như những hệ thống lịch hoặc nhật ký thông thường với cách xem theo Tuần, Tháng, Năm. Bạn có thể chọn một Tuần/Tháng/Năm nào đó mà bạn muốn để xem lịch các sự kiện cũng như sinh nhật của các thành viên trong diễn đàn.
Quay lên trên

Làm sao để tôi tạo lịch sự kiện?
Nếu Quản trị Diễn đàn cho phép, bạn có thể tạo một sự kiện nào đó bằng cách chọn Ngày sự kiện khi tạo một Chủ đề mới. Sự kiện này có thể được xem giống như các Chủ đề khác hoặc xem thông qua hệ thống lịch của Diễn đàn. Trong lịch, sự kiện này sẽ hiện lên ở góc dưới của ngày mà sự kiện đó phát sinh.
Quay lên trên

Chuyển đến Chuyên mụcTrang này được tạo ra trong 0.156 giây.