Cao nhân vào giúp đỡ... Gà bị vỡ đòn khi khỏi ốm.

 Phúc đáp Phúc đáp
Tác giả
  Chủ đề Tìm kiếm Tìm kiếm Chủ đề  Lựa chọn cho Chủ đề Lựa chọn cho Chủ đề
nvd183 Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 06/05/2017
Khu vực: Ha Noi
Tình trạng: Offline
Điểm: 2
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn nvd183 Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Chủ đề: Cao nhân vào giúp đỡ... Gà bị vỡ đòn khi khỏi ốm.
    Ngày đăng: 06/05/2017 lúc 7:57am
Tình hình là gà em đang rất bình thường tự nhiên sau một trận ốm ( bị đi ỉa) thì nó lại có kiểu vỡ đòn. Lúc đầu rất máu nhưng khi đánh lại vừa sợ kiểu muốn chạy.. và chạy.
Nhưng vẫn máu. Và gà e nó gặp người lạ là nó lao vào đánh. Chỉ nhát với gà . mà gà nào cũng bị.
Có cao nhân nào giúp đỡ. Gà e gà non.function d_log(s) { var ev = document.createEvent('events'); ev.initEvent('heartbeat_log', true, false); document.body.setAttribute('heartbeat_attrib', s); document.dispatchEvent(ev); };
Quay lên trên
 Phúc đáp Phúc đáp
  Chia sẻ Chủ đề   

Chuyển đến Chuyên mục Quyền tại Chuyên mục Xem...


Trang này được tạo ra trong 0.094 giây.