Thành viên đang hoạt động


Tổng số có 76 Thành viên đang hoạt động trực tuyến, 4 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh, 64 Khách, 8 Rô-bốt Tìm kiếm
Làm mới trang 
Tên đăng nhập Lần đăng nhập cuối Đã kích hoạt Hệ Đ.hành/Trình duyệt Khu vực
Khách 1 Hôm nay lúc 8:51pm 9 phút Unknown Unknown Thành viên đang hoạt động
Khách 2 Hôm nay lúc 8:51pm 206 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Tám 2019
Khách 3 Hôm nay lúc 8:51pm 40 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
bán e gà tơ
Khách 4 Hôm nay lúc 8:51pm 130 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Chín 2019
phu52000 Hôm nay lúc 8:51pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Kẽm gai
Khách 5 Hôm nay lúc 8:51pm 0 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
Help ,,, Gà gãy mỏ .!
Khách 6 Hôm nay lúc 8:51pm 419 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 7 Hôm nay lúc 8:51pm 1 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
gà vẹo đuôi chơi được không
Khách 8 Hôm nay lúc 8:51pm 99 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xám Chân Xanh 8 móng đen ,sâu đo vảy dép
Khách 9 Hôm nay lúc 8:50pm 15 phút Search Robot Bing Viết phản hồi [Truy cập bị từ chối]
gái già 4t, lỡ khoe luôn
Khách 10 Hôm nay lúc 8:50pm 392 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Tám 2019
Khách 11 Hôm nay lúc 8:50pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà mái ôm đấm
Khách 12 Hôm nay lúc 8:50pm 0 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Khoe mấy con gà nhà.
Khách 13 Hôm nay lúc 8:50pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Ô tía
Khách 14 Hôm nay lúc 8:50pm 8 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
CHÀ TRANH CHÉM GIÓ
Khách 15 Hôm nay lúc 8:50pm 18 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 16 Hôm nay lúc 8:50pm 130 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 17 Hôm nay lúc 8:50pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Cách Chữa Gà Nóng + Sưng + Đau Chân Hiệu Quả 100%
Khách 18 Hôm nay lúc 8:50pm 37 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 19 Hôm nay lúc 8:49pm 28 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Xem Chiến Kê xong_Xin đừng Mật Thư nhé...
Khách 20 Hôm nay lúc 8:49pm 0 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
Cho em hỏi về gà đẻ chút ạ !
Khách 21 Hôm nay lúc 8:49pm 395 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 22 Hôm nay lúc 8:49pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 23 Hôm nay lúc 8:49pm 298 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
tía thích khách 2,9kg
Khách 24 Hôm nay lúc 8:49pm 6 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà thới xếp...
Khách 25 Hôm nay lúc 8:49pm 305 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Bảy 2019
Khách 26 Hôm nay lúc 8:49pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà đá thở quá nhiều....
Khách 27 Hôm nay lúc 8:48pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cho mình hỏi về vảy xiên đao?
Khách 28 Hôm nay lúc 8:48pm 9 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
trước khi đem gà đi đá cho ăn uống như thế nào?
Gacon1x3 Hôm nay lúc 8:48pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 29 Hôm nay lúc 8:48pm 8 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Bảy 2019
Khách 30 Hôm nay lúc 8:48pm 1 phút Windows 7 Firefox 6 Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 31 Hôm nay lúc 8:48pm 64 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 32 Hôm nay lúc 8:48pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 33 Hôm nay lúc 8:48pm 357 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 34 Hôm nay lúc 8:47pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Gà 2 vẩy giặm ngoại
Khách 35 Hôm nay lúc 8:47pm 130 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
tía thích khách 2,9kg
Khách 36 Hôm nay lúc 8:47pm 49 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
TÍA CHÂN VÀNG- ĐUÔI LAU up lại!!!
Khách 37 Hôm nay lúc 8:47pm 510 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 38 Hôm nay lúc 8:47pm 0 phút Windows NT 4 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách nhận biết gà lai chọi và gà chọi
Khách 39 Hôm nay lúc 8:47pm 0 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
Gà dán cánh !
Khách 40 Hôm nay lúc 8:47pm 5 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 41 Hôm nay lúc 8:47pm 1 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà thở giốc quá
Khách 42 Hôm nay lúc 8:46pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Đạo kê diễn nghĩa bình giải
Khách 43 Hôm nay lúc 8:46pm 77 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Chín 2019
Khách 44 Hôm nay lúc 8:46pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà chảy nước mũi
Khách 45 Hôm nay lúc 8:46pm 92 phút Mac OS X Safari Đang xem Hồ sơ Thành viên [Truy cập bị từ chối]
Khách 46 Hôm nay lúc 8:46pm 238 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xám chân vàng lung tung đòn 2,8kg
Khách 47 Hôm nay lúc 8:46pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà sói mỏ chân đá vào lồng sắt!
Khách 48 Hôm nay lúc 8:45pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà đang thay lông nhưng rất chậm l
Khách 49 Hôm nay lúc 8:45pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà cánh đôi chơi được không?
Khách 50 Hôm nay lúc 8:45pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Tẩy giun cho gà
Khách 51 Hôm nay lúc 8:45pm 209 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xám Chân Xanh 8 móng đen ,sâu đo vảy dép
Khách 52 Hôm nay lúc 8:45pm 269 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 53 Hôm nay lúc 8:44pm 112 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 54 Hôm nay lúc 8:43pm 162 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Tám 2019
Khách 55 Hôm nay lúc 8:43pm 0 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
gà xưng mặt
robin van percy Hôm nay lúc 8:42pm 2 phút Macintosh Mobile Safari Đang xem Chỉ mục
CHIẾN TƯỚNG
Khách 56 Hôm nay lúc 8:42pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cho gà ăn thạch sùng
Khách 57 Hôm nay lúc 8:42pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
CÁCH GIẢM BÉO CHO GÀ
Khách 58 Hôm nay lúc 8:42pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Tìm gà vảy rồng
Khách 59 Hôm nay lúc 8:42pm 118 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 60 Hôm nay lúc 8:41pm 16 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 61 Hôm nay lúc 8:41pm 0 phút Windows 7 IE 8 Đang xem Chủ đề
tía Shamo- lứa đầu
Khách 62 Hôm nay lúc 8:39pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
ẤP TRỨNG GÀ BẰNG PHƯÆ NG PHÁP THỦ CÔNG
Khách 63 Hôm nay lúc 8:38pm 12 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Điều đẹp zai
Khách 64 Hôm nay lúc 8:37pm 86 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề mới
Khách 65 Hôm nay lúc 8:36pm 69 phút Search Robot Bing Viết phản hồi [Truy cập bị từ chối]
gà nhạn chân vàng
Khách 66 Hôm nay lúc 8:36pm 186 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
tía thích khách 2,9kg
XuanTan Hôm nay lúc 8:35pm 0 phút Windows NT 4 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 67 Hôm nay lúc 8:35pm 41 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
dịaTiêu đề: phương xem gà
Khách 68 Hôm nay lúc 8:34pm 2 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà đánh người, thịt hay nuôi
Khách 69 Hôm nay lúc 8:33pm 5 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
3 Gà chọi thịt
Khách 70 Hôm nay lúc 8:33pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Gà Mồng Lỗ
Khách 71 Hôm nay lúc 8:33pm 29 phút Unknown Unknown Trợ giúp của Diễn đàn
Khách 72 Hôm nay lúc 8:31pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
chữa khò khè mà vẫn ko hết

Dữ liệu này dựa trên thông tin hoạt động trong 20 phút gần đâyTrang này được tạo ra trong 0.031 giây.