Thành viên đang hoạt động


Tổng số có 101 Thành viên đang hoạt động trực tuyến, 5 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh, 85 Khách, 11 Rô-bốt Tìm kiếm
Làm mới trang 
Tên đăng nhập Lần đăng nhập cuối Đã kích hoạt Hệ Đ.hành/Trình duyệt Khu vực
Khách 1 Hôm nay lúc 6:07pm 2 phút Unknown Unknown Thành viên đang hoạt động
Khách 2 Hôm nay lúc 6:07pm 929 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Tư 2015
Khách 3 Hôm nay lúc 6:07pm 47 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Ô Hầu Kiềng
Khách 4 Hôm nay lúc 6:07pm 930 phút Search Robot Bing Viết phản hồi [Truy cập bị từ chối]
Dị kê nhà mình đây
Khách 5 Hôm nay lúc 6:07pm 445 phút Unknown Unknown Đăng nhập Diễn đàn
Khách 6 Hôm nay lúc 6:07pm 2 phút Search Robot Yandex Đang xem Chủ đề
Tía đen vật vờ
Khách 7 Hôm nay lúc 6:07pm 929 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 8 Hôm nay lúc 6:07pm 20 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Gà Đòn T & T ( Tía Bông)
naythiga Hôm nay lúc 6:07pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Tía Ngược Cựa - 3 Độ
Khách 9 Hôm nay lúc 6:07pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà của em bị thâm mào
Khách 10 Hôm nay lúc 6:07pm 6 phút Windows NT 4 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Lạm Bàn về cựa Rung Rinh
Khách 11 Hôm nay lúc 6:07pm 644 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Xám chốt hạ và đàn em
Khách 12 Hôm nay lúc 6:07pm 10 phút Unknown Unknown Đang xem Hồ sơ Thành viên [Truy cập bị từ chối]
Khách 13 Hôm nay lúc 6:07pm 800 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Tư 2015
Khách 14 Hôm nay lúc 6:07pm 929 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
GÀ ĐÒN TƠ CHẠNG 1
Khách 15 Hôm nay lúc 6:07pm 22 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 16 Hôm nay lúc 6:07pm 0 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
gà mái đẻ thưa .trứng
Khách 17 Hôm nay lúc 6:07pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà bị sùi bọt bong bóng ở mắt.
Khách 18 Hôm nay lúc 6:07pm 930 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Tía Hít Le
Khách 19 Hôm nay lúc 6:07pm 930 phút Unknown Unknown Đăng nhập Diễn đàn
Khách 20 Hôm nay lúc 6:06pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà móng rồng
Khách 21 Hôm nay lúc 6:06pm 677 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
Gà bị dập trứng biểu hiện ra sao?
Khách 22 Hôm nay lúc 6:06pm 926 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Hai 2015
Khách 23 Hôm nay lúc 6:06pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Vảy Nội Hoa Đăng
Khách 24 Hôm nay lúc 6:06pm 232 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
LẠI ĐƯỢC TẶNG
Khách 25 Hôm nay lúc 6:06pm 171 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
Khách 26 Hôm nay lúc 6:06pm 928 phút Unknown Unknown Đăng ký Thành viên mới
Khách 27 Hôm nay lúc 6:06pm 91 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
cả nhà cho minh hỏi gà kết nha
Khách 28 Hôm nay lúc 6:06pm 924 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười hai 2014
Khách 29 Hôm nay lúc 6:06pm 3 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
cho em hoi làm sao để ép cân
Khách 30 Hôm nay lúc 6:06pm 176 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
cách xem vảy và chân gà !!!
Khách 31 Hôm nay lúc 6:05pm 0 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
Các sư kê cho hỏi về bệnh ( Vẩy Mỏ )
Khách 32 Hôm nay lúc 6:05pm 927 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 33 Hôm nay lúc 6:05pm 927 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 34 Hôm nay lúc 6:05pm 130 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Tía mơ chân vàng 2,8kg
Khách 35 Hôm nay lúc 6:05pm 170 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
Chữa trị cho gà bị mất gân
Khách 36 Hôm nay lúc 6:05pm 19 phút Unknown Unknown Đăng nhập Diễn đàn
Khách 37 Hôm nay lúc 6:04pm 846 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Bảy 2015
Khách 38 Hôm nay lúc 6:04pm 926 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Tám 2015
Khách 39 Hôm nay lúc 6:04pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
GÀ bị phân trắng phân xanh và nước
Khách 40 Hôm nay lúc 6:04pm 919 phút Unknown Unknown Đăng nhập Diễn đàn
ryuko Hôm nay lúc 6:04pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
GÀ CẮN NGƯỜI
Khách 41 Hôm nay lúc 6:04pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
sao xám chân trắng lại hok nên nuôi?
Khách 42 Hôm nay lúc 6:04pm 54 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
hỏi cách lấy lại tài khoản
Khách 43 Hôm nay lúc 6:03pm 0 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
VỀ GÀ VẢY RỒNG
Khách 44 Hôm nay lúc 6:03pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
GÀ ĐÁ TIN CHÂN???
Khách 45 Hôm nay lúc 6:03pm 387 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Năm 2015
Khách 46 Hôm nay lúc 6:03pm 1 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà tía chân xanh?
Khách 47 Hôm nay lúc 6:02pm 130 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Gà Cảnh
Khách 48 Hôm nay lúc 6:02pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Ae cho mình hỏi có phải gà mình bị kén không??
Khách 49 Hôm nay lúc 6:01pm 2 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 50 Hôm nay lúc 6:00pm 0 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
Mẹo chữa bệnh b*** bống
Khách 51 Hôm nay lúc 6:00pm 10 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà hỏng lông măng ( lông máu )
Khách 52 Hôm nay lúc 6:00pm 2 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Tía Ngược Cựa - 3 Độ
Khách 53 Hôm nay lúc 6:00pm 61 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
huynhphuc Hôm nay lúc 5:59pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Tía Thừa Vai...
Khách 54 Hôm nay lúc 5:59pm 1 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Tía Thừa Vai...
Khách 55 Hôm nay lúc 5:59pm 126 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
- Mái Xám
Khách 56 Hôm nay lúc 5:59pm 0 phút Android OS Safari 4 Đang xem Chủ đề
Cách chữa gà bị bại liệt hoặc teo cơ.
Khách 57 Hôm nay lúc 5:59pm 10 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
Khách 58 Hôm nay lúc 5:59pm 2 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Bác nào cứu gà em bị gãy cựa.
Uocgidiban Hôm nay lúc 5:59pm 1 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
Khách 59 Hôm nay lúc 5:59pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà đẻ hoài mà không chịu ấp
Khách 60 Hôm nay lúc 5:58pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Tẩy giun cho gà
Khách 61 Hôm nay lúc 5:58pm 12 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà cứ rặn mà không ra phân được, ae cï
daiviet356 Hôm nay lúc 5:58pm 0 phút Macintosh Mobile Safari Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 62 Hôm nay lúc 5:57pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
gà cứ rặn mà không ra phân được, ae cï
Khách 63 Hôm nay lúc 5:57pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà biếng ăn
Khách 64 Hôm nay lúc 5:57pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà bị đau chân khi đá về.
Khách 65 Hôm nay lúc 5:57pm 18 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Gà ỉa phần xanh, phân trắng loãng
Khách 66 Hôm nay lúc 5:57pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Ô QUẠ
Khách 67 Hôm nay lúc 5:56pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
lậu đế , bác nào có kinh nghiệm giúp em với ?
Khách 68 Hôm nay lúc 5:56pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
Gà bị hắt xì chữa sao các thầy ơi??
Khách 69 Hôm nay lúc 5:55pm 2 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà đi khập khiễng, sĩa cánh.
Khách 70 Hôm nay lúc 5:55pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Chữa gà bị sưng đế chân??
Khách 71 Hôm nay lúc 5:54pm 9 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Ô -
Khách 72 Hôm nay lúc 5:54pm 13 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 73 Hôm nay lúc 5:53pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
gà bị sưng móng thới cần giúp đỡ
Khách 74 Hôm nay lúc 5:53pm 90 phút Unknown Unknown Đang tìm trong Chuyên mục
Khách 75 Hôm nay lúc 5:53pm 120 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
TẠI SAO LẠI CHỌN DÒNG GÀ THUẦN DÒNG
Khách 76 Hôm nay lúc 5:52pm 0 phút Unknown Unknown Đang xem Hồ sơ Thành viên [Truy cập bị từ chối]
Khách 77 Hôm nay lúc 5:52pm 0 phút Unknown Opera Mini Đang xem Chủ đề
Gà bị chảy nước có mùi thối
Khách 78 Hôm nay lúc 5:51pm 3 phút Unknown Unknown Đang xem Hồ sơ Thành viên [Truy cập bị từ chối]
Khách 79 Hôm nay lúc 5:51pm 0 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
Chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh gà rù(newcartxon)
Khách 80 Hôm nay lúc 5:51pm 2 phút Windows NT 4 Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà không chịu đạp mái
Khách 81 Hôm nay lúc 5:50pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà biếng ăn
Khách 82 Hôm nay lúc 5:50pm 1 phút Android OS Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 83 Hôm nay lúc 5:50pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
CHỮA KÉN LÁ ĐỈNH ĐẦU ANH EM GÓP Ý
Khách 84 Hôm nay lúc 5:50pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Tẩy giun cho ga to
Khách 85 Hôm nay lúc 5:50pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh gà rù(newcartxon)
Khách 86 Hôm nay lúc 5:49pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Bị đau gối - xin cứu em nó với các bác ơi
Khách 87 Hôm nay lúc 5:49pm 0 phút iPad Safari 1 Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 88 Hôm nay lúc 5:49pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
(Gấp) Gà bị giun sán...!
Khách 89 Hôm nay lúc 5:49pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cho em hỏi về Vảy huyền châm
Khách 90 Hôm nay lúc 5:49pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
tìm bác sĩ tâm lý học
Khách 91 Hôm nay lúc 5:48pm 1 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cần nhượng gốc
Khách 92 Hôm nay lúc 5:48pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Bác nào cứu gà em bị gãy cựa.
Khách 93 Hôm nay lúc 5:48pm 0 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
Các sư kê cho hỏi về phối gà với nhé
Khách 94 Hôm nay lúc 5:48pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
GÀ bị phân trắng phân xanh và nước
Khách 95 Hôm nay lúc 5:47pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà bị khò khè nhờ các sư kê giúp đỡ
Khách 96 Hôm nay lúc 5:47pm 0 phút Android OS Mobile Safari Đang xem Chủ đề
Bán 700k !

Dữ liệu này dựa trên thông tin hoạt động trong 20 phút gần đâyTrang này được tạo ra trong 0.059 giây.