Thành viên đang hoạt động


Tổng số có 95 Thành viên đang hoạt động trực tuyến, 1 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh, 85 Khách, 9 Rô-bốt Tìm kiếm
Làm mới trang 
Tên đăng nhập Lần đăng nhập cuối Đã kích hoạt Hệ Đ.hành/Trình duyệt Khu vực
Khách 1 Hôm nay lúc 4:15pm 8 phút Unknown Unknown Thành viên đang hoạt động
Khách 2 Hôm nay lúc 4:15pm 51 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
phụng vỹ thì phải đuôi dài chống đất sao Hihi !
Khách 3 Hôm nay lúc 4:15pm 123 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
TÍA ĐÚC
Khách 4 Hôm nay lúc 4:15pm 1 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Bài viết này dành cho ae mới chơi gà chọi!
Khách 5 Hôm nay lúc 4:15pm 98 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Chuối máy khâu
Khách 6 Hôm nay lúc 4:15pm 4 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
có phải chăng là gà ma
Khách 7 Hôm nay lúc 4:15pm 104 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
ô chân vàng chuẩn bị tàn sát !!
Khách 8 Hôm nay lúc 4:15pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
cho hỏi cách đi mua gà
Khách 9 Hôm nay lúc 4:15pm 126 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
GÀ PHỞ
Khách 10 Hôm nay lúc 4:15pm 160 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười 2018
Khách 11 Hôm nay lúc 4:15pm 164 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà không ăn uống 1 ngày đêm có chết không?
Khách 12 Hôm nay lúc 4:15pm 126 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
Khách 13 Hôm nay lúc 4:14pm 125 phút Unknown Unknown Đăng nhập Diễn đàn
Khách 14 Hôm nay lúc 4:14pm 121 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Thơ thẩn
Khách 15 Hôm nay lúc 4:14pm 125 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
TÍA CHÂN XANH
Khách 16 Hôm nay lúc 4:14pm 125 phút Unknown Unknown Chỉ mục Diễn đàn
Khách 17 Hôm nay lúc 4:14pm 125 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Hàng thải của Bố thằng bạn
Khách 18 Hôm nay lúc 4:14pm 164 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười một 2018
Khách 19 Hôm nay lúc 4:14pm 163 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười một 2018
Khách 20 Hôm nay lúc 4:14pm 50 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Chiến Tía chân xanh cựa ngọc lan
Khách 21 Hôm nay lúc 4:14pm 163 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười 2018
Khách 22 Hôm nay lúc 4:14pm 164 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xám Chân Xanh 8 móng đen ,sâu đo vảy dép
Khách 23 Hôm nay lúc 4:14pm 126 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Hết xuân rồi
Khách 24 Hôm nay lúc 4:14pm 161 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười 2019
Khách 25 Hôm nay lúc 4:14pm 124 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Mái tổ!
Khách 26 Hôm nay lúc 4:14pm 152 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 27 Hôm nay lúc 4:14pm 123 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
NIỀM VUI LẠI ĐẾN !!!!!!!
Khách 28 Hôm nay lúc 4:14pm 159 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 29 Hôm nay lúc 4:14pm 125 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Gà đòn T & T ( Tía Chân xanh)
Khách 30 Hôm nay lúc 4:14pm 163 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười một 2018
Khách 31 Hôm nay lúc 4:14pm 7 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
HN-xin gà mái
Khách 32 Hôm nay lúc 4:14pm 41 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Cách Phân biệt gà lai khi gà còn tơ
Khách 33 Hôm nay lúc 4:13pm 0 phút Windows XP Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà ăn khỏe, vẫn tiêu hóa tốt nhưng sụt cân nhanh
Khách 34 Hôm nay lúc 4:13pm 155 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xám Chân Xanh 8 móng đen ,sâu đo vảy dép
Khách 35 Hôm nay lúc 4:13pm 124 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
CHÀO HỎI, RA MẮT
Khách 36 Hôm nay lúc 4:13pm 123 phút Unknown Unknown Đang xem Chỉ mục
Truyện cười
Khách 37 Hôm nay lúc 4:13pm 163 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
chữa = đường gluco
Khách 38 Hôm nay lúc 4:13pm 162 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xám Chân Xanh 8 móng đen ,sâu đo vảy dép
Khách 39 Hôm nay lúc 4:13pm 55 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xám Chân Xanh 8 móng đen ,sâu đo vảy dép
Khách 40 Hôm nay lúc 4:13pm 86 phút Unknown Unknown Đăng nhập Diễn đàn
Khách 41 Hôm nay lúc 4:13pm 5 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Cách vần gà tơ 9 tháng
Khách 42 Hôm nay lúc 4:13pm 163 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười hai 2018
Khách 43 Hôm nay lúc 4:13pm 71 phút Search Robot Google Đang xem Chủ đề
2 MẮT 2 MÀU
Khách 44 Hôm nay lúc 4:13pm 161 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 45 Hôm nay lúc 4:12pm 123 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Bán Mai Kết
Khách 46 Hôm nay lúc 4:11pm 159 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà ghim rộng để đúc mái có ổn ko nhỉ?
Khách 47 Hôm nay lúc 4:11pm 159 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười 2018
Khách 48 Hôm nay lúc 4:11pm 153 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười một 2018
Khách 49 Hôm nay lúc 4:11pm 156 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười một 2018
Khách 50 Hôm nay lúc 4:11pm 159 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười một 2018
Khách 51 Hôm nay lúc 4:10pm 7 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Tẩy giun cho ga to
Khách 52 Hôm nay lúc 4:10pm 1 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách vào nghệ, xả nghệ cho gà
Khách 53 Hôm nay lúc 4:10pm 121 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Ô tía mào đổ Huy chương đầu tay ( Clip )
Khách 54 Hôm nay lúc 4:10pm 160 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 55 Hôm nay lúc 4:10pm 159 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Cách Phân biệt gà lai khi gà còn tơ
Khách 56 Hôm nay lúc 4:10pm 0 phút Windows 7 Firefox 3 Đang xem Chủ đề
Th@nh lý mái Cưa đè - Đuổi tảng...
Khách 57 Hôm nay lúc 4:09pm 0 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
hỏi về chu kỳ chạy lồng
Khách 58 Hôm nay lúc 4:08pm 156 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Xám Chân Xanh 8 móng đen ,sâu đo vảy dép
Luuphuoc2019 Hôm nay lúc 4:08pm 38 phút Windows NT 4 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 59 Hôm nay lúc 4:07pm 97 phút Search Robot Bing Đang xem Chỉ mục
HỎI ĐÁP, THẮC MẮC
Khách 60 Hôm nay lúc 4:07pm 0 phút Unix Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 61 Hôm nay lúc 4:07pm 157 phút Unknown Unknown Đang xem Chủ đề
Chọn gà mái
Khách 62 Hôm nay lúc 4:07pm 156 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười một 2018
Khách 63 Hôm nay lúc 4:06pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Mơ xe ngựa
Khách 64 Hôm nay lúc 4:05pm 18 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Đường cong (Male ver)
Khách 65 Hôm nay lúc 4:05pm 1 phút Windows 7 Unknown Đang xem Chỉ mục
Cần bán gà
Khách 66 Hôm nay lúc 4:04pm 150 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười một 2018
Khách 67 Hôm nay lúc 4:04pm 0 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
GẤP GẤP GẤP, LIÊN GIÁP NGOẠI
Khách 68 Hôm nay lúc 4:03pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Gà mồng lệch!
Khách 69 Hôm nay lúc 4:03pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
trứng 2 lòng có nở được không ?
Khách 70 Hôm nay lúc 4:02pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
Tía "Sấm Sét" 2*
Khách 71 Hôm nay lúc 4:02pm 0 phút iPhone Safari 1 Đang xem Chủ đề
gà né lồng thì đòn lối như thế nào?
Khách 72 Hôm nay lúc 4:01pm 13 phút Search Robot Bing Đang xem Chủ đề
Gà Đòn T & T ( Ô Ướt 2,9kg
Khách 73 Hôm nay lúc 4:00pm 0 phút Search Robot Bing Đang xem Hồ sơ Thành viên [Truy cập bị từ chối]
Khách 74 Hôm nay lúc 4:00pm 149 phút Unknown Unknown Đang xem Sự kiện
Tháng Mười 2018
Khách 75 Hôm nay lúc 4:00pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà nhạn chân vàng
Khách 76 Hôm nay lúc 4:00pm 1 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
chữa khò khè mà vẫn ko hết
Khách 77 Hôm nay lúc 4:00pm 1 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
gà bị băng mỏ chấu
Khách 78 Hôm nay lúc 4:00pm 1 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Phim về thần kê Ô Tử Mỵ
Khách 79 Hôm nay lúc 4:00pm 1 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
gà ô đuôi lau
Khách 80 Hôm nay lúc 3:59pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chỉ mục
KHOE GÀ
Khách 81 Hôm nay lúc 3:59pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách ôm,hóp gà trước khi ra độ
Khách 82 Hôm nay lúc 3:59pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
GÀ CẮN NGƯỜI
Khách 83 Hôm nay lúc 3:59pm 0 phút iPhone Safari Đang xem Chủ đề
chữa phân xanh
Khách 84 Hôm nay lúc 3:59pm 0 phút Android OS Mobile Safari 4 Đang xem Chủ đề
gà bị sưng ngón chân
Khách 85 Hôm nay lúc 3:59pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách đúc gà ô chân trắng mỏ ngà
Khách 86 Hôm nay lúc 3:59pm 1 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Lông cánh gà bị gãy nhiều
Khách 87 Hôm nay lúc 3:59pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách nhận biết gà lai chọi và gà chọi
Khách 88 Hôm nay lúc 3:59pm 28 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 89 Hôm nay lúc 3:58pm 1 phút Android OS Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 90 Hôm nay lúc 3:57pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
Cách làm gà hết gáy
Khách 91 Hôm nay lúc 3:57pm 0 phút Windows NT 4 Google Chrome Đang xem Chủ đề
ga uong nuoc nhieu
Khách 92 Hôm nay lúc 3:57pm 0 phút Windows 7 Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 93 Hôm nay lúc 3:56pm 0 phút Android OS Google Chrome Chỉ mục Diễn đàn
Khách 94 Hôm nay lúc 3:56pm 0 phút Android OS Google Chrome Đang xem Chủ đề
gà độc biên

Dữ liệu này dựa trên thông tin hoạt động trong 20 phút gần đâyTrang này được tạo ra trong 0.031 giây.